Zdieľané vozidlá a prenájom

Prechod na zdieľané hospodárstvo znamená prechod od "vlastníctva" k "využívaniu". Vlastníctvo vozidla sa stáva čoraz menej dôležitým pri presunoch z jedného miesta na druhé. Ľudia však chcú mať prístup k vhodnej doprave, kedykoľvek ju potrebujú. Počet zdieľaných vozidiel preto rýchlo rastie. Ako prevádzkovateľ flotily zdieľaných vozidiel chcete mať prirodzene prehľad o ich využívaní a možnej optimalizácii. Používaním systému Tracefy sa vyhnete komplikovanej administratíve. Získate presné a prehľadné informácie o tom, čo potrebujete vedieť o svojom vozovom parku.

Tracefy ponúka viac ako len GPS modul. Tracefy ponúka integrované riešenie. Údaje z Tracefy GPS modulov sledovaných vozidiel si môžete pozrieť na prehľadnom informačnom panely online portálu. Údaje o polohe a prejdenej trase sa na informačnom panely spracúvané a zobrazované v reálnom čase. Systém Tracefy poskytuje všetko potrebné pre efektnú a efektívnu správu vášho vozového parku!Tracefy GPS modul je veľmi kvalitné zariadenie s vysokou mierou spoľahlivosti. Univerzálnosť Tracefy GPS modulu umožňuje jeho nasadenie do každého vozidla.

Riešenia pre zdieľané vozidlá a prenájom

Optimalizácia nasadenia vozového parku

Vďaka informačnému panelu Tracefy portálu môžete na prvý pohľad vidieť, ako je váš vozový park „vedie“. Môžete napríklad zistiť, či sa všetky vozidlá využívajú rovnako intenzívne, ktoré miesta vyzdvihnutia a odovzdania sú obľúbené a či je potrebné upraviť rozmiestnenie vozidiel. Stručne povedané: vďaka informáciám na informačnom paneli môžete ľahko, rýchlo a efektívne reagovať na (meniace sa) potreby používateľov.

Údržba

Na informačnom paneli portálu Tracefy sa zobrazujú aj údaje o trasách a počte prejazdených kilometrov za každé vozidlo. Vďaka týmto informáciám je možné ľahšie odhadnúť, kedy bude potrebné vykonať údržbu vozidla. Môžete rovnako nastaviť hranicu najazdených kilometrov pre vozidlo. Po dosiahnutí nastaveného počtu kilometrov, dostanete automatické upozornenie na potrebu realizovania stanovenej údržby vozidla. Ihneď po prijatí oznámenia môžete na informačnom panely vidieť, kde sa vozidlo práve presne nachádza.

Fakturácia na základe skutočného používania

Vďaka informačnému panelu môžete jednoducho zistiť, koľko sa každé vozidlo využívalo za hodinu, deň, týždeň alebo iné obdobie. Vďaka týmto údajom je fakturácia na základe skutočného používania veľmi jednoduchá. Je to dobrá správa nielen pre Vás ale aj pre Vašich zákazníkov. Manuálne sledovanie ciest sa stáva úplne zbytočným. Tým sa samozrejme všetkým šetrí čas!

Chcete sa dozvedieť viac o našich firemných riešeniach?

Nezáväzne nás kontaktujte!

Správa vozového parku pre zdieľané vozidlá so systémom Tracefy GPS

Vďaka systému Tracefy je správa vášho vozového parku zdieľaných elektrických vozidiel "prechádzkou ružovou záhradou":

Prehľad o polohe a dostupnosti vozidiel

V reálnom čase zistíte, kde sa vozidlá nachádzajú a či sú k dispozícii.

Bezpečnosť

Jednoduché sledovanie stratených, ukradnutých alebo nesprávne umiestnených vozidiel.

Administrácia

Jednoduchý export údajov o cestách pre registráciu kilometrov za vozidlo, skupinu vozidiel, vozový park alebo rôzne vozové parky

Údržba

Dostávajte upozornenia na potrebnú údržbu podľa plánu údržby. Servis si naplánujte s prihliadnutím na údaje o skutočnom využívaní a opotrebovaní vozidla.

Strategické plánovanie

Dlhodobo zozbierané údaje využívajte ako základ pre Vaše strategické plánovanie, rozhodovacie procesy a vývoj.

Prípad klienta zdieľaných vozidiel a dopravy

Prečítajte si viac o našich ďalších možnostiach B2B.