Doručovacie služby

S obrovským nárastom nákupov cez internet rastie aj potreba riešení čo najrýchlejšieho a najefektívnejšieho doručovania objednávok zákazníkom. Najmä v mestských oblastiach sú na tento účel čoraz častejšie využívané ľahké elektrické vozidlá ako sú napríklad elektro bicykle, kolobežky prípadne skútre. Bez ohľadu na to, či máte vlastný alebo prenajatý vozový park: každý chce mať prehľad o jeho výkonnosti a o jeho používateľoch. Dosahuje sa požadovaná úroveň služieb z hľadiska dodacích lehôt? Kde sa práve nachádza vodič doručovacej služby a kedy bude k dispozícii pre ďalšiu objednávku? Kedy je potrebné vykonať údržbu vozidla? Práve to sú otázky, na ktoré by ste radi dostali odpovede. Ich získanie však môže viesť k potrebe značnej administratívy. Pri systéme Tracefy to neplatí. Tracefy portál poskytuje prehľad o tom, čo chcete vedieť o svojom vozovom parku v ktorúkoľvek dennú dobu. Okrem neviditeľne namontovaného GPS modulu, ponúka Tracefy systém aj online informačný panel. V reálnom čase tak máte prístup k údajom z GPS modulu, ako sú údaje o polohe a prejdenej trase. Tieto údaje vám umožnia spravovať vozový park na základe reálnych údajov namiesto práce s „mokrými prstami“. Tracefy systém je veľmi spoľahlivý vďaka jeho vysokej kvalite. Univerzálnosť Tracefy GPS modulu umožňuje jeho nasadenie do každého vozidla.

Riešenia pre doručovacie služby

Optimalizácia úrovne služieb

Prepojením cez API-link sa zdieľajú údaje o aktuálnej polohe vozidla s koncovým spotrebiteľom. Zákazník takto presne vie, kde sa jeho objednávka práve nachádza. Tieto informácie v značnej miere eliminujú početnosť telefonátov o čase doručenia svojej objednávky.

Služba pre koncového používateľa

Prepojením cez API-link sa zdieľajú údaje o aktuálnej polohe vozidla s koncovým spotrebiteľom. Zákazník takto presne vie, kde sa jeho objednávka práve nachádza. Tieto informácie v značnej miere eliminujú početnosť telefonátov o čase doručenia svojej objednávky.

Údržba

Koľko kilometrov ste s vozidlom najazdili a v akej oblasti? Kedy je potrebné vykonať údržbu vozidla? Pre každé vozidlo si môžete individuálne nastaviť upozornenie, ktoré sa má odoslať po najazdení určitého počtu kilometrov. Takto systém sleduje, kedy vozidlo potrebuje údržbu. Ihneď po prijatí oznámenia sa na informačnom paneli zobrazí miesto, kde sa vozidlo práve nachádza.

Riadenie vozového parku so systémom Tracefy sa stane Vašou silnou stránkou!

Systém Tracefy umožňuje spravovať flotilu vašich elektrických vozidiel veľmi jednoducho. Ich správa sa tak stáva "prechádzkou ružovou záhradou":

Prehľad o polohe a dostupnosti vozidiel

V reálnom čase zistíte, kde sa vozidlá nachádzajú a či sú k dispozícii.

Optimalizácia trás

Optimalizujte (doručovacie) trasy a garantujte dohodnutú úroveň vašich služieb.

Bezpečnosť

Jednoduché sledovanie stratených, ukradnutých alebo nesprávne umiestnených vozidiel.

Administrácia

Jednoducho si vyexportujte informácie o prejdených kilometroch podľa vozidla, skupiny vozidiel, vozového parku, prípadne viacerých vozových parkov.

Údržba

Dostávajte upozornenia na potrebnú údržbu podľa plánu údržby. Servis si naplánujte s prihliadnutím na údaje o skutočnom využívaní a opotrebovaní vozidla.

Strategické plánovanie

Dlhodobo zozbierané údaje využívajte ako základ pre Vaše strategické plánovanie, rozhodovacie procesy a vývoj.

Chcete sa dozvedieť viac o našich firemných riešeniach?

Nezáväzne nás kontaktujte!

Prípad klienta pre dodávku