Správa vozového parku
V pohodlí s Tracefy!
Správa vozového parku malých elektrických vozidiel môže viesť k rozsiahlej a komplexnej administratíve. Táto však nehrozí pri využívaní systému správy vozového parku Tracefy. Bez ohľadu na to či sa jedná o 10 elektro bicyklov, alebo o mix tisícich elektro skútrov, elektro kolobežiek prípadne automobilov, systém Tracefy daný vozový park bezproblémovo zvládne. Systém správy vozového parku Tracefy poskytuje údaje v reálnom čase. Viete presne, kde sa vaše vozidlá nachádzajú, či je Váš vozový park optimálne využívaný, ako intenzívne sú vozidlá používané a kedy je potrebné vykonať ich údržbu. Systém sa dá využívať aj na sledovanie a vyhodnotenie dosahovania požadovanej úrovne vašich služieb pri doručovateľskej činnosti. Všetky tieto informácie sú prehľadne zobrazené na informačnom paneli online portálu Tracefy, alebo v užívateľskej aplikácií.

GPS modul, online informačný portál a konektivita v jednom riešení.

Moderné riešenia mobility sú úplne nepredstaviteľné bez využitia GPS technológie. Rozdiely medzi jednotlivými zariadeniami sú však obrovské. Napríklad jednoduchý GPS modul dokáže určiť iba polohu vozidla.
Tracefy GPS modul generuje oveľa viac údajov a preto poskytuje komplexné riešenie pre správu vozového parku. V systéme je takmer každá funkcionalita prepojená: poloha, výkon a stav potreby údržby. V reálnom čase na online portáli vidíte všetko potrebné pre efektnú a efektívnu správu vášho vozového parku! Tracefy GPS modul je veľmi kvalitné zariadenie s vysokou mierou spoľahlivosti. Univerzálnosť Tracefy GPS modulu umožňuje jeho nasadenie do každého vozidla.

Riadenie vozového parku so systémom Tracefy sa stane Vašou silnou stránkou!

Systém Tracefy umožňuje spravovať flotilu vašich elektrických vozidiel veľmi jednoducho. Ich správa sa tak stáva "prechádzkou ružovou záhradou":

Prehľad o polohe a dostupnosti vozidiel

V reálnom čase zistíte, kde sa vozidlá nachádzajú a či sú k dispozícii.

Optimalizácia trás

Optimalizujte (doručovacie) trasy a garantujte dohodnutú úroveň vašich služieb.

Bezpečnosť

Jednoduché sledovanie stratených, ukradnutých alebo nesprávne umiestnených vozidiel.

Administrácia

Jednoducho si vyexportujte informácie o prejdených kilometroch podľa vozidla, skupiny vozidiel, vozového parku, prípadne viacerých vozových parkov.

Údržba

Dostávajte upozornenia na potrebnú údržbu podľa plánu údržby. Servis si naplánujte s prihliadnutím na údaje o skutočnom využívaní a opotrebovaní vozidla.

Strategické plánovanie

Dlhodobo zozbierané údaje využívajte ako základ pre Vaše strategické plánovanie, rozhodovacie procesy a vývoj.

Chcete sa dozvedieť viac o našich firemných riešeniach?

Nezáväzne nás kontaktujte!

Prípad klienta správy vozového parku

Prečítajte si viac o našich ďalších možnostiach pre firemných zákazníkov: