Tracefy je prvým dodávateľom sledovania a vyhodnocovania bicyklov, ktorý získal certifikáciu Kiwa SCM

Výrobcovia, poisťovatelia, poplachové centrá a vyšetrovacie služby už takmer rok rokujú so spoločnosťou Kiwa SCM, aby dospeli k nariadeniu o kontrole systémov sledovania a vyhľadávania. Toto nariadenie oficiálne nadobudlo účinnosť 1. januára tohto roku. Od 15. februára mohli dodávatelia predkladať svoje systémy na kontrolu, aby v prípade dobrých výsledkov mohli od 15. apríla získať značku kvality "Elektronické bezpečnostné systémy pre dvojkolesové vozidlá".

Spoločnosť Tracefy bola jedným z prvých dodávateľov produktov a služieb sledovania a vysledovania, ktorí získali certifikát Kiwa SCM. "Sme veľmi šťastní a hrdí na to, že sa nám podarilo získať certifikát tak rýchlo pre zariadenie na sledovanie PRO aj SOLO. Bol to pomerne intenzívny proces. Technológia našich produktov a služieb je veľmi dobre nastavená, ale pre žiadosť bolo dôležité všetko čo najlepšie zdokumentovať a poskytnúť spoločnosti Kiwa náhľad na správne posúdenie. Spoločnosť Kiwa sa prirodzene chcela podrobne pozrieť na všetku (technickú) dokumentáciu a procesy. S celým tímom sme tvrdo pracovali na dodržaní termínu a podarilo sa nám to!" hovorí Niels Penning, technický riaditeľ spoločnosti Tracefy.

Henk van Vliet, manažér certifikácie v spoločnosti Kiwa SCM, dodáva: "Okrem splnenia požiadaviek na technologické vlastnosti, ako je napríklad sledovanie na krátku a dlhú vzdialenosť, sa vykonáva aj praktická skúška. Spoločnosť Tracefy nám dodala šesť elektronických bicyklov vybavených jej produktmi na sledovanie a vyhľadávanie. Tieto bicykle sme ukryli na rôznych miestach v Holandsku. Spoločnosť Tracefy dokázala všetkých šesť týchto bicyklov získať späť spolu so svojou službou núdzovej reakcie a detekcie do 48 hodín. Takže prešli na výbornú, a preto ma veľmi teší, že týmto môžem byť prvým dodávateľom, ktorý im odovzdá certifikát!"

"Certifikácia Kiwa nás okamžite veľmi nadchla," hovorí Penning. "Od roku 2014 sme sa v rámci projektu 100% zamerali na vývoj vysokokvalitných produktov na sledovanie a sledovanie špeciálne pre dvojkolesové vozidlá. Certifikácia Kiwa oddeľuje zrno od pliev a poskytuje poisťovniam viac usmernení a istoty, ktorých dodávateľov je lepšie akceptovať alebo nie. Pokiaľ ide o trh s náhradnými dielmi, zariadenie na sledovanie musí namontovať špecializovaný predajca bicyklov. V súčasnosti máme viac ako 700 predajcov a pri predaji a inštalácii našich výrobkov sme vždy spolupracovali výlučne s predajcami. V ďalšej fáze bude existovať aj systém schvaľovania. V ňom bude presne uvedené, čo musia predajcovia bicyklov urobiť, aby získali certifikát Kiwa. Na našom portáli sme to urobili čo najjednoduchšie a našich predajcov tým prevedieme, ako najlepšie vieme."

Uverejnené v pondelok 15-04-2024

Zdieľať tento článok:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
sk_SK