Privacy Statement

Privacystatement, versie 1, 9 mei 2018
Welkom! Goed dat je ons privacystatement leest, dat betekent namelijk dat jij privacy net zo belangrijk vindt als wij. Wij hebben met veel aandacht dit privacystatement voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is wat er met je gegevens gebeurt als je onze website bezoekt.

Wie zijn wij?

Tracefy B.V.
Treubstraat 27
2288 EH Rijswijk

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66322642 Je kunt ons bellen op: +31 (0) 10 3073199 Of een email sturen naar:  info@tracefy.com

Tracefy is een jong Nederlands bedrijf en biedt gespecialiseerde IoT oplossingen voor fietsen. Wij hebben een GPS tracker ontwikkeld die – in combinatie met de eigen ontwikkelde software – gebruikt kan worden als diefstalprotectie voor fietseigenaren of als fleetmanagement oplossing voor organisaties met een grote vloot tweewielers.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op privacy

>Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit Privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is beschikbaar op onze website www.tracefy.com. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacybeleid aan u op te sturen. Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze websites en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit Privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet uw ‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens, wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

Persoonsgegevens

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven, informatie verzoeken en/of offerte aanvragen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen: direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, zelf contact met ons opneemt via mail of telefonisch contact of via één van onze websites of applicaties.

Van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven;

Op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken).

Vastleggen van gegevens

Wij verzamelen onder meer identificatie- en contactgegevens van u. Dit doen wij op basis van drie grondslagen, namelijk hetzij 1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetzij 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, en op basis van uw toestemming. Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

1. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
2. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde.

Vertrekking met derden

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverleners). Wij delen alleen uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. Meer informatie over de concrete bewaartermijnen, leest u in onderstaande tabel.
Persoonsgegevens Bewaartermijn
Gegevens om een account aan te maken op de website, in te schrijven nieuwsbrief, aanvraag offerte Maximaal 2 jaar na beëindiging
Gegevens voor het afnemen van een betaald product Wettelijk termijn / 7 jaar
Website gebruikersdata Maximaal 14 maanden
Gegevens van sollicitanten Maximaal 4 weken na beëindigen van de procedure
Gegevens van leveranciers Maximaal 7 jaar

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft (onder omstandigheden) het recht:
op informatie en inzage van uw gegevens;
op verbetering van persoonsgegevens;
op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);
op beperking van de verwerking;
van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Cookies en social media plug-ins

Wij gebruiken cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op onze websites en mobiele applicaties. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites en mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden. Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites en mobiele applicaties gebruiken wij de volgende cookies:
Omschrijving Doel van Cookie
Noodzakelijke cookies/ technische cookies Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties, om gegevens in te vullen, enz.
Analytische cookies Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.
Performantie cookies We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers interageren met onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te vergroten.
Functionele cookies De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.
Traceer/ advertentiecookies Onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties / marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties, en promoties te kunnen sturen.
Fingerprints Fingerprints onthouden de instellingen van een pc in een code. Fingerprints worden gebruikt voor het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website; het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren; het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken. het inschatten van uw interesses op basis van uw bez
Daarnaast gebruiken we social media plug-ins. Deze maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het Privacy beleid van uw social media diensten. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, dient u zich hiervoor af te melden voordat u onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties gebruikt. Sommige van de cookies en social media plug- ins zijn essentieel om de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Beheren van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of via info@tracefy.com

nl_NL