Približne 2 a pol týždňa. POZNÁMKA: Tento údaj platí iba v prípade plne nabitej záložnej batérie a za podmienky, že sa elektro bicykeľ nepoužíva. Pri jazde na bicykli bez batérie sa záložná batéria GPS modulu vybije rýchlejšie.

sk_SK