Aktivácia prostredníctvom workshopu Tracefy SOLO

KROK 1: Aktivácia pomocou NFC

SOLO aktivujte pomocou NFC v smartfóne.

Priložte zariadenie SOLO k zadnej strane smartfónu na úrovni čipu NFC.
(Viac informácií nájdete tu.)

KROK 2: Inštalácia cez portál Tracefy

Po úspešnej aktivácii sa môžete prekliknúť na portál Tracefy, kde môžete vozidlo prihlásiť.

ID sledovacieho zariadenia sa vyplní automaticky po prihlásení.

KROK 3: Odstránenie nálepky

Pred montážou zariadenia SOLO tracker odstráňte nálepku

Zabráni sa tak rozpoznávaniu zo strany zlomyseľných strán.

KROK 4: Inštalácia sledovacieho zariadenia do vozidla

SOLO nainštalujte do vozidla mimo dosahu priameho dohľadu. Za odnímateľnou (plastovou) časťou vozidla.

Poznámka:
- Umiestnite SOLO pravou stranou nahor!

- Nikdy neumiestňujte SOLO do rámu bicykla, sledovacie zariadenie nebude fungovať.

sk_SK